Het CTGB heeft besloten om aan vier middelen in de fruitteelt een bredere toelating te geven. Drie op basis van de mogelijkheid voor teelten van beperkte omvang. Het biologische insecticide BotaniGard vloeibaar kreeg een toelating in de onbedekte teelt van steenfruit, bessen, braam en framboos. De toelating van de plantenversterker Vacciplant werd uitgebreid met een toelating in de bedekte en onbedekte teelt van steenfruit en houtig kleinfruit. Het biologische insecticide Eradicoat max op basis van maltodextrine kreeg nu ook een toelating in de onbedekte teelten steenfruit en houtig kleinfruit.

Met deze uitbreidingen worden de mogelijkheden uitgebreid. De NFO vindt het wel een nadrukkelijk aandachtspunt de benodigde kennis om deze middelen goed in te kunnen zetten. Samen met de eigenaren en adviseurs is inzet nodig om dit goed in beeld te krijgen. Daarnaast kreeg Fysium op basis van 1-mcp, naast zijn toelating in appel, een toelating in peer. Tenslotte nam het Ctgb het laatste besluit over een hoofdtoelating van een product op basis van glyfosaat. Dit merk en zijn afgeleiden verliezen hun toelating voor de strokenbehandeling in grootfruit. In 2022 mag het nog opgebruikt worden. Nu over alle glyfosaat toelatingen is besloten, is duidelijk dat in 2022 er door de opgebruiktermijnen weinig veranderd. In 2023 is er een ruime halvering van het aantal toegelaten merken en worden doseringen verlaagd. Het gebruik in 2024 is afhankelijk van het Europese besluit eind dit jaar.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 maart 2022 - 16:07