In de vorige NFO-poll konden telers aangeven op welke manier zij de bestuiving van hun gewassen hebben geregeld. In totaal deden 155 personen mee aan de poll. Het was mogelijk meerdere antwoorden te kiezen. Bijna 60% van de stemmers kiest ervoor bijenvolken in te zetten, terwijl 37% de bestuiving aan de natuur overlaat. Een kwart van de stemmers gaat voor hommels en een even groot aandeel ziet perspectief in metselbijen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 mei 2021 - 16:56