Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat ook internationale werknemers gewoon in Nederland gevaccineerd kunnen worden. Deze week ontstond daarover onduidelijkheid, omdat het erop leek dat werknemers die niet in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente staan ingeschreven, een vaccinatie tegen corona mislopen. Registratie is echter geen voorwaarde voor het verkrijgen van een vaccin. Ook internationale werknemers die alleen in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) zijn opgenomen, kunnen met hun BSN-nummer een prikafspraak maken. Wel moeten zij langer dan vier weken in Nederland verblijven, en moet men op basis van leeftijd of medische achtergrond aan de beurt zijn.

Hoe ontvangen internationale werknemers een uitnodiging?
Internationale werknemers die bij inschrijving in de RNI ook contactgegevens hebben afgegeven, ontvangen per brief of mail een uitnodiging. Is men in de BRP ingeschreven, dan zal dat adres worden gebruikt voor het toesturen van een uitnodiging.

Ontbreken in de RNI contactgegevens, dan kan het RIVM geen uitnodiging versturen. Het is dan zaak om die gegevens alsnog aan te vullen. Een andere optie is om op het moment dat men aan de beurt is, zonder uitnodiging zelf een afspraak te maken bij de GGD.

Hoe informeer ik mijn internationale werknemers over vaccineren in Nederland?
De komende tijd wordt vanuit de overheid een campagne gestart gericht op internationale werknemers en vaccineren. Dan wordt ook expliciet aandacht besteed aan de groep werknemers die niet via de RNI of BRP bereikt kunnen worden. Ook wordt gekeken hoe internationale werknemers die nú al aan de beurt zijn een afspraak kunnen maken. Werkgevers spelen bij het bereiken van deze groepen een belangrijke rol. Informatiemateriaal in de eigen taal, zal binnenkort beschikbaar worden gesteld. Nu kan al worden verwezen naar deze informatie.

Bron: lto.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 mei 2021 - 16:50