De NFO werkt samen met Stigas en de werknemersorganisaties FNV en CNV op dit moment aan een nieuw protocol voor veilig werken in en rond ULO-cellen. Werken in en rond ULO-cellen is zoals bekend gevaarlijk. Lucht die minder dan 18 procent zuurstof bevat, is dodelijk voor mensen. Binnen enkele seconden raak je bewusteloos, zonder dat je je vooraf duizelig of benauwd voelt. Ongelukken gebeuren vooral wanneer:

  • onbevoegden toegang hebben tot de ULO-cellen doordat deuren en luiken niet of niet juist zijn afgesloten;
  • waarschuwingsbordjes op deuren en luiken niet of niet juist worden gebruikt;
  • iemand alleen werkt in en rond ULO-cellen;
  • iemand geen persoonlijke zuurstofmeter bij zich draagt tijdens het werk in en rond ULO-cellen.

 

In het nieuwe protocol zullen de veiligheidsregels voor werken in en rond ULO-cellen worden aangescherpt. Zo mogen externe professionals het koelhuis met de ULO-cellen uitsluitend binnengaan onder begeleiding van een bevoegd persoon. De eigenaar van de ULO-cellen beslist hierover. Verder dient werk in en rond ULO-cellen altijd door twee personen gedaan te worden. Deze veiligheidsregel geldt altijd, ook als men maar heel kort in of bij een ULO-cel is.

Het nieuwe ULO-protocol wordt opgesteld op verzoek van de Inspectie SZW. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten met ULO-cellen. Colland Arbeidsmarkt verleende subsidie voor het project. Het concept-protocol is besproken met de Inspectie SZW. Deze had nog een aantal aanvullende eisen. Wanneer het nieuwe protocol  beschikbaar is, is nog niet bekend.

Dit bericht is geplaatst op maandag 26 oktober 2020 - 16:27