De rechter heeft een streep gezet door het wettelijk verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Sinds oktober 2016 gold een verbod op professioneel gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen. Later werd dit verbod – middels allerlei uitzonderingen – uitgebreid naar een verbod op al het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.
Belangenorganisaties Nefyto en Artemis vochten dit besluiten aan en zijn nu in hoger beroep in het gelijk gesteld. Volgens de rechter ontbreekt een wettelijke basis voor het verbod. De NFO is verheugd over deze uitspraak. Deze rechtelijke uitspraak bevestigt voor de NFO dat producten die voldoen aan toelatingsvoorwaarden niet op politieke gronden verboden kunnen worden.

Voor gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten is de uitspraak belangrijk om door te kunnen gaan met de ontwikkeling van meer biologische en laagrisicomiddelen. Bedrijven kunnen de investering in de ontwikkeling en registratie van nieuwe producten alleen maar verantwoord doen, als de beslissing tot toelating niet wordt doorkruist door een gebruiksverbod op politieke gronden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 december 2020 - 18:37