Het kabinet nam op 13 augustus een besluit over de waterschaderegeling in Limburg en delen van Noord-Brabant en Gelderland. Een behoorlijk aantal NFO-leden in met name Limburg, is door de watersnood getroffen en kan mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding.

De NFO heeft, in samenwerking met LTO Nederland, LLTB, ZLTO en LTO Noord, aangedrongen op een snelle, adequate en ruimhartige regeling. Voor de fruitteelt was met name van belang dat ook schade die zich pas over langere tijd openbaart (bijvoorbeeld uitval van bomen/opstanden als gevolg van kanker en phytophtora) wordt vergoed. Dat is gelukt.

De regeling hanteert op aandringen van de NFO een ruime definitie van wateroverlast: zowel overstroming als afstromend water als gevolg van extreme neerslag, zodat schade die redelijkerwijs niet te verzekeren viel, onder de waterschaderegeling valt.

Bedrijven betalen maximaal 6.014 euro aan eigen risico. Schade boven het bedrag van 17.183 euro wordt volledig vergoed. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65 procent.

De regeling, die nog nader wordt uitgewerkt, voorziet naar alle waarschijnlijkheid in de mogelijkheid tot vergoeding van schade over de langere termijn. Hier heeft de NFO ook op aangedrongen. Uitvoering van de schaderegeling gebeurt door RVO. Houd www.rvo.nl en de berichtgeving van NFO in de gaten voor meer informatie over de regeling.

De NFO adviseert leden in het stroomgebied van de Maas (zie deze kaart) die waterschade hebben geleden het volgende:

  1. Meld de schade aan via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/wts-juli-2021
  2. Bespreek met uw taxateur de directe schade en maak een begroting van de verwachte schade. De NFO adviseert niet te wachten op de taxateurs die LNV zal inschakelen. We weten namelijk niet wanneer dit gaat gebeuren.
  3. De definitieve aanvraag kan later worden gedaan, tot 52 weken na 14 juli 2021. Dan kan ook de langetermijnschade in de melding worden betrokken.

 

Eric Huids, voorzitter NFO-Limburg: “De ervaring leert dat de afhandeling met uitvoeringsinstanties, verzekeraars en anderen tijd en energie kost – vanaf het eerste schadeformulier tot de laatste uitkering van tegemoetkomingen. Om die reden blijft de NFO ook betrokken bij de verdere uitvoering van de regeling. We zijn in ieder geval verheugd dat de inspanningen van de NFO ertoe hebben geleid dat ook vervolgschade en latere taxatiemomenten zijn meegenomen in de regeling.”

Loopt u ergens tegenaan, dan kunt u altijd contact opnemen met de NFO via info@nfofruit.nl

Foto is van de familie Görtz in Baarlo.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 augustus 2021 - 15:49