De Europese tijdelijke MRL van chloormequat – de werkzame stof van CCC – voor peer is met zeven jaar verlengd, tot juli 2029. Dit naar aanleiding van Nederlandse monitoringsgegevens die de NFO in afstemming met de Nederlandse overheid heeft ingediend. Na juli 2029 wordt opnieuw een besluit genomen. De tijdelijke MRL wordt dit keer niet verlaagd en blijft daarmee op 0,07 mg/kg.

Al twintig jaar coördineert de NFO de jaarlijkse monitoring in inmiddels oude Conference-percelen waarvoor 2000 CCC is toegepast. Deze voeren we samen uit met The Greenery, Fruitmasters, Veiling Zaltbommel en GroentenFruit Huis. De monitoring is ook dit jaar uitgevoerd. Wanneer de monitoring in de aankomende jaren aantoont dat opnieuw een verlenging van de MRL nodig is, zal in 2029 opnieuw een verzoek worden ingediend.

Door de structurele aanpak van de monitoring en nauwe contacten met de overheid heeft de NFO een zeer grote kapitaalvernietiging kunnen voorkomen. Het is door de tijdelijke MRL niet nodig perenpercelen waarop CCC is toegepast te rooien.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 september 2022 - 16:25