Op 27 juli vond een gesprek plaats tussen de NFO en de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Dit mede naar aanleiding van de bijeenkomst in Utrecht, die de NFO in april organiseerde. De bijeenkomst, waarvan in Fruitteelt nummer 11 een uitgebreid verslag stond, heeft ook bij de NLA indruk gemaakt. Met name de impact die controles hebben op gezinsbedrijven is goed naar voren gekomen. De NLA heeft een vervolggesprek gevoerd met een gecontroleerd bedrijf en reflecteert ook intern op de impact van de controles.

In coronatijd kwam elke inspecteur met een eigen auto naar te controleren bedrijven, met het oog op de 1,5 meter afstand tussen de teamleden. De hoeveelheid auto’s die dan bij een bedrijf kwam aanrijden droeg bij aan de impact op het gecontroleerde bedrijf. Daarbij waren de teams toen ook groter door aanwezigheid van de GGD-medewerkers. De GGD zal nu niet meer standaard bij controles aanwezig zijn en doordat inspecteurs weer samen kunnen rijden, zullen er minder auto’s het erf opkomen.

Ook dit jaar zal de Nederlandse Arbeidsinspectie gaan controleren. Controles zullen zich richten op arbeidsomstandigheden en op arbeidsmarktfraude. Rond arbeidsveiligheid wil de NLA een actuele Stigas RI&E (dus niet uit GlobalGAP, deze is onvolledig) zien plus een contract is met een arbo-dienstverlener. Een RI&E mag u zelf maken en als deze RI&E erkend is en uw bedrijf maximaal 25 medewerkers heeft, hoeft u deze niet te laten toetsen door een gecertificeerde Arbodienst of kerndeskundigen. Meer informatie vindt u hier.

Een RI&E moet actueel zijn. Als er bijvoorbeeld een nieuwe machine komt of werkzaamheden veranderen dan moet de RI&E bijgewerkt/geüpdatet worden. Het steunpunt RI&E adviseert in ieder geval iedere drie jaar naar uw RI&E te kijken en deze bij te werken. Zie ook deze website.

Er wordt ook scherp gelet op arbeidstijden en op pauzes. Ook een veilige werkomgeving , veilige arbeidsmiddelen (afschermingen, periodieke keuringen) en gevaarlijke stoffen hebben de aandacht. Daarnaast let men op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoeisel.

Wat arbeidsmarktfraude betreft komt men op dit moment Oekraïense werknemers tegen die niet zijn aangemeld bij het UWV. Die melding is verplicht, twee dagen vóór aanvang van de werkzaamheden. Wanneer deze melding niet is gedaan, worden deze werknemers gezien als illegale werknemers en volgen hoge boetes. Ook als deze mensen in dienst zijn van een uitzendbureau of tussenpersoon, krijgt u als inlener de boete.

Graag wijzen we u nog even op de checklist die opgesteld rond het in dienst nemen van plukkers. Deze vindt u hier. Verder zijn wij bij problemen uiteraard beschikbaar voor leden. Neem dan meteen contact op met de NFO, via tel. 079-3681300.

Dit bericht is geplaatst op zaterdag 29 juli 2023 - 15:33