Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten – ook wel schriftelijkheidsvereiste genoemd – voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers tot 1 april 2020 de lage WW-premie mogen afdragen, als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (dus niet een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd of als de arbeidsovereenkomst nog niet door beide partijen is ondertekend.
Deze tegemoetkoming geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt het niet.
Uiterlijk voor 1 april 2020 moet voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst in de loonadministratie aanwezig zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer al op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem.
Lees meer op werkgeverslijn.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 januari 2020 - 17:54