“De fruitsector is op dit moment rustig als het gaat om vragen over de Brexit of het melden van problemen”, aldus Daco Sol van GroentenFruitHuis. “De indruk is dat er voor de Kerst wel iets meer peren naar het Verenigd Koninkrijk zijn gegaan en dat exporteurs nu geleidelijk aan weer opstarten met de perenhandel.” Toch betekent dit niet dat de Brexit geruisloos zal voorbijgaan. “Iedereen verwacht eigenlijk dat dit de stilte voor de storm is”, geeft Sol aan.

Voor groenten en fruit vanuit de EU eist het Verenigd Koninkrijk per 1 april 2021 een fytosanitair certificaat. De producten moeten bij uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk wel voldoen aan de EU-handelsnormen voor groenten en fruit, maar het KCB hanteert een overgangstermijn voor de aangifte- en controlecertificaatplicht op dit punt. Deze overgangstermijn loopt tot en met 31 maart 2021. “Gedurende de overgangstermijn worden geen kosten voor de aanvragen en de controlecertificaten in rekening gebracht. Steekproefsgewijs kunnen tijdens de overgangstermijn wel controles plaatsvinden, maar die worden niet in rekening gebracht”, aldus Susan Maas van het KCB.

De keuring van afzonderlijke zendingen fruit voor export kan in de toekomst mogelijk voor extra vertraging tijdens het exportproces zorgen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen wordt er door GroentenFruit Huis, KCB, NVWA en enkele afzetpartijen momenteel getest met voorraadkeuringen. In plaats van meerdere afzonderlijke keuringen per zending zal keuring van de totale partij plaatsvinden. “We willen op deze  en andere manieren het keuringsproces naar de toekomst toe haalbaar laten blijven. Het zou mooi zijn dat we naar een VK-erkende productie kunnen”, aldus Sol.

Ondanks dat de Nederlandse fruithandel op dit moment weinig hinder van de Brexit lijkt te ondervinden, zijn er andere sectoren die wel degelijk tegen problemen aanlopen. Als voorbeeld noemt Sol de re-export van groenten en fruit vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Het gaat daarbij met name om het dubbel heffen van invoerrechten.
Een andere groep van bedrijven die momenteel hinder ondervindt van de Brexit zijn Nederlandse importeurs van Britse dierlijke producten. Ook voor Britten die handel doen met Nederland gelden nu immers aanvullende voorwaarden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 januari 2021 - 16:00