Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen dit jaar trainingen, masterclasses en cursussen volgen over precisielandbouw, natuurinclusief ondernemen en stikstof. Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein, Inholland en Wageningen University & Research bieden een gezamenlijk scholingsprogramma aan.
Als financiële ondersteuning kunnen agrarisch ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). Ondernemers kunnen een voucher aanvragen van € 800. Adviseurs kunnen een voucher aanvragen voor de coaching-opleidingen van maximaal € 1.250. De vouchers zijn aan te vragen via rvo.nl tot 14 oktober 2022.

De cursus precisielandbouw is bedoeld voor ondernemers die willen kennismaken met diverse vormen van precisielandbouw. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geleer hoe taakkaarten, machinebesturing en data-analyse kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

De cursus natuurinclusief ondernemen is bedoeld om de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen binnen je bedrijf te verkennen, waarbij een duurzaam verdienmodel centraal staat. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt onderzocht wat de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen zijn om zo tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering te komen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 oktober 2022 - 16:54