De bruingemarmerde schildwants (Halyomorpha halys) wordt sinds twee jaar mondjesmaat in Nederland waargenomen. In 2019 zijn er ook voor het eerst nimfen waargenomen, wat betekent dat de schildwants zich hier kan vermeerderen.

De NFO en het platform Fruitvooruit.nl hebben via de Topsector Tuinbouw financiering weten te realiseren voor een tweejarig onderzoek naar de bruingemarmerde schildwants. Onderwerpen die door WUR onderzocht worden zijn: de levenswijze, verspreiding en bestrijding onder Nederlandse omstandigheden. WUR-onderzoekers Karin Winkler en Herman Helsen informeerden deelnemers aan een, door NFO en WUR georganiseerde, online bijeenkomst onlangs over de huidige stand van zaken.
Op meerdere locaties in Nederland zijn feromoonvallen geplaatst voor monitoring. Verder hebben de onderzoekers 60 wantsen uit Zwitserland gehaald en wordt de eileg buiten in Nederland (Randwijk) gemonitord.
Tijdens de bijeenkomst kwamen er veel vragen binnen over herkennen van schade en de ontwikkelingsstadia van de wants. Een uitgebreid bericht hierover, met beeldmateriaal, las u in de NFO-leden nieuwsbrief van donderdag 9 juli en op nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op maandag 20 juli 2020 - 11:37