Het fruit zit weer in de cellen, en daarmee is het bewaarseizoen weer volop van start. Voor controlerende instanties zoals omgevingsdiensten waar gemeentes steeds vaker de uitvoering van controles op de Wet Milieubeheer neerleggen, weer reden om op pad te gaan. Meewerken aan deze periodieke controles is verplicht. Controles worden bijvoorbeeld uitgevoerd op dieselolietanks, koelinstallaties of de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh per jaar verbruiken. Controles worden niet altijd vooraf aangekondigd.

De Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) zette een aantal aandachtspunten voor controle op de koelinstallatie voor u op een rijtje.

In het geval van een aangekondigde bedrijfscontrole vraagt de toezichthouder u vooraf om bepaalde stukken klaar te leggen. Het kan gaan om:

 • het laatste jaaroverzicht van het elektriciteits- en gasverbruik;
 • afgiftebewijzen bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen;
 • de certificaten, onderhoudsbewijzen (logboeken) en/of keuringsrapportages van:
  • stookinstallaties,
  • koelinstallaties,
  • vloeistofdichte vloeren,
  • filterinstallaties,
  • tanks, olie- of vetafscheiders,
 • eventuele andere documenten die vanuit de milieuwetgeving van toepassing kunnen zijn.

Denk bijvoorbeeld ook aan de lekdichtheidscontrole in het kader van de F-gassenverordening.
De frequentie van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden is afhankelijk van het type, de koudemiddelinhoud en het gebruik van de installatie. In veel gevallen zijn meerdere onderhouds- en/of inspectiebeurten per jaar vereist om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Als eigenaar of beheerder van een installatie ben je verantwoordelijk voor de periodieke inspecties en keuringen in de gebruiksfase.

Hoe ziet een controle van een koelinstallatie eruit?
Bij een controle aan de installatie zal er gekeken worden of zich een of meerdere grote lekkage(s) voordoen en of er sprake is van vaak voorkomende lekverliezen. Raadpleeg het NVKL-infoblad voor meer informatie over wat te doen in geval van lekkage. Ook wordt gekeken of het onderhoudsbedrijf van de installatie(s) beschikt over een geldig bedrijfscertificaat en of de monteur in het bezit is van een opleidingscertificaat. Tot slot wordt onderzocht of het logboek op orde is. Het logboek bevat ten minste:

 • codering zodat duidelijk is bij welke apparatuur het logboek hoort;
 • de hoeveelheid in kilogrammen en het type F-gas waarmee de apparatuur is gevuld;
 • de hoeveelheid in kilogrammen en het type F-gas dat aan de apparatuur is toegevoegd tijdens installatie, onderhoud of service en reparatie;
 • de NAW-gegevens van het recycling- of regeneratiebedrijf als de toegevoegde F-gassen gerecycled of geregenereerd zijn;
 • de hoeveelheid in kilogrammen en het type F-gas dat is teruggewonnen en verwijderd;
 • de NAW-gegevens van de onderneming die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde werkzaamheden;
 • de data waarop lekkagecontroles zijn uitgevoerd, de toegepaste methode en de resultaten van de controles;
 • de oorzaak van de lekkage als die is geconstateerd;
 • de naam van de gecertificeerde persoon die de werkzaamheden heeft verricht.
  Bovenstaande gegevens zijn terug te vinden op de werkbonnen.
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 november 2019 - 17:54