De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020 met 1,10% (na afronding). Per 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledig wettelijk minimumloon. Het nieuwe wettelijk minimumloon voor personen van 21 jaar en ouder bedraagt per 1 januari bij een volledig dienstverband € 1.653,60 bruto per maand. Klik hier voor de loontabellen per maand, week en dag.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 november 2019 - 19:09