Veel fruittelers hebben in de afgelopen jaren een bijeenkomst KBA gevolgd en een extra aantekening op hun licentiepas gekregen. Tot 1 juli 2015 gold voor agrarische bedrijven een vrijstelling om professionele rodenticiden te gebruiken. Vanaf 1 juli 2015 is voor het gebruik van professionele rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs nodig. Vanaf 1 januari 2017 gelden voor toepassing rondom bedrijfsgebouwen, bij het toepassen van anticoagulantia, aanvullende voorwaarden. Een KBA-licentie is hiervoor niet genoeg. Nodig is een KBA-GA-licentie en bedrijfscertificering. Aan deze eisen kan een fruitteler bijna niet voldoen. Hierdoor kunnen op basis van de huidige KBA-licentie alleen rodenticiden voor binnentoepassing aangekocht worden.
Ook voor binnentoepassingen komen dezelfde eisen als voor de toepassingen rondom gebouwen. Het wordt geen overgang op een vastgestelde datum, maar het voorschrift komt op het etiket te staan op het moment dat de toelating van het rodenticide wordt verlengd. De eerste middelen die onder de nieuwe regels vallen, komen waarschijnlijk in 2022. In 2026 zullen alle middelen onder de nieuwe regels vallen. Het betekent dat voor toepassen van anti-coagulantia binnen en buiten agrarische bedrijfsgebouwen dezelfde regels gaan gelden. Men moet dan altijd aan de scholingseis KBA-GB voldoen. Daarnaast zal het bedrijf gecertificeerd moeten zijn

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 maart 2019 - 17:14