De landbouwwaterleiding die in diverse delen van Zeeland ligt, kan in droge periodes onvoldoende benut worden vanwege een te lage druk. Afgelopen vrijdag hebben de Provinciale Staten van Zeeland unaniem een motie aangenomen waarin opdracht gegeven wordt de mogelijkheden voor betere benutting van het beschikbare zoet water te onderzoeken.
De motie van SGP werd met brede steun van CDA, VVD, PvdA, Partij voor Zeeland, CU en GL ingediend. Een oplossing voor het watertekort op piekmomenten kan zijn dat telers gebruik kunnen maken van een waterbassin als tussenopslag. CDA-statenlid en fruitteler Rinus van ’t Westeinde: “We willen dat onderzocht wordt wat de eisen zijn qua landelijke inpassing van waterbassins. Ook moet gekeken worden hoe hoog de kosten zijn en of de aanleg van deze bassins aantrekkelijk gemaakt kan worden door een stimuleringsregeling.” Van ’t Westeinde hoopt dat er in de loop van het jaar meer duidelijkheid komt over de mogelijkheden van waterbassins, want oplossingen voor de sector zijn op korte termijn nodig.
De opdracht aan Gedeputeerde Staten om met meer duidelijkheid omtrent waterbassins te komen, loopt vooruit op oplossingen vanuit de Proeftuin Zoet Water dat deel uitmaakt van het Deltaplan Zoet Water.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 februari 2020 - 17:42