De Zeeuwse landbouwgedeputeerde Arno Vael bracht vanochtend, op uitnodiging van de NFO, een bezoek aan twee fruitteeltbedrijven in Zeeland. Hij werd rondgeleid door NFO-directeur Siep Koning en Tom van der Meer, voorzitter van de NFO Kring Zuid-West. Als eerste werd de maatschap Mesu in Nieuw- en Sint Joosland aangedaan, daarna werd de maatschap Steijn-Bal in Kwadendamme bezocht. De NFO vroeg hierbij met name aandacht voor de thema’s huisvesting arbeidsmigranten en huisvestingsnormen en het belang van short stay. Ook de beschikbaarheid van zoet water en faunaschade waren belangrijke aandachtspunten. “We hebben aangegeven dat een eigen risico van 40 procent bij faunaschade onacceptabel is”, vertelt Siep Koning. “Daarnaast hebben we het belang van innovatie voor de fruitteelt benadrukt. En deze dient bij voorkeur gebundeld plaats te vinden. Maar ondersteuning van bedrijfsspecifieke investeringen is wel belangrijk om de innovatie binnen de sector te versnellen.”

De BBB-gedeputeerde benadrukte dat landbouw een belangrijke plek heeft in het nieuwe Zeeuwse coalitieakkoord, dat de beschikbaarheid van zoet water hoog op de agenda staat en dat verdere gesprekken zullen worden gevoerd over het aanjagen van de innovatie binnen de fruitteelt.

Hoofdfoto: V.l.n.r. Gedeputeerde Vael, Tom van der Meer en René Bal.

Gedeputeerde Vael op het bedrijf van Jos Mesu (midden).

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 september 2023 - 16:40