Er zijn allerlei mogelijkheden om met precisiefruitteelt aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door te investeren in GPS op de spuit, om preciezer te werken bij het (chemisch) dunnen op bloesem. Maar voor welke telers levert die technologie nu echt serieuze voordelen op? Wageningen University & Research maakte en rekenmodel om de kosten en baten van precisiedunning inzichtelijk te maken. In vakblad Fruitteelt van afgelopen vrijdag (8 april 2022, nr. 7) stond hierover een uitgebreid artikel.

Een indicatieve rendementsberekening voor uw eigen situatie vindt u op de website van The Next Fruit 4.0. Klik hier voor het rekenmodel dat helpt om voor uw eigen bedrijf inzicht te krijgen in de kosten en de economische voordelen van precisiefruitteelt. Het rekenmodel vindt u in een excel-bestand dat u kunt downloaden en vervolgens kunt aanpassen met uw eigen gegevens.

Via deze link komt u terecht op de website van Proeftuin Randwijk.

Misschien blijkt precisiedunning ook voor uw bedrijf een economisch interessante investering te zijn. De NFO is penvoerder van The Next Fruit 4.0.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 april 2022 - 14:57