We moeten zuinig zijn op de circa 350.000 arbeidsmigranten die jaarlijks in de agrarische sector werken en wonen, vooral met alle coronaperikelen erbij. Dit was een gezamenlijke conclusie van de 4 gasten die deelnamen aan het livedebat van vanmiddag. Klik hier om het debat terug te kijken. Daarbij is huisvesting een belangrijk punt, een onderdeel dat met het Aanjaagteam Arbeidsmigranten van Emile Roemer extra in the picture staat en de werkgever voor extra uitdagingen stelt. René Simons, fruitteler en bestuurslid van NFO: “het thema is wel een heel stuk breder nog dan dit. Ook werk, transport binnen Nederland en vanuit thuisland, verzekeren. Daarnaast is er het verschil ben je in dienst via een uitzendbureau of via een werkgever die je op het eigen terrein huisvest waar de sociale controle enorm goed is. Ook het wel of niet inschrijven bij de gemeente is een punt van aandacht.”

‘Rotte appel’
De zin ‘de rotte appel moet uit de mand worden gehaald’, kwam meerdere keren voorbij. Want 1 overtreding of uitglijder en het nieuws/social media duiken erbovenop. Simons: “Zorg dat je het goed doet, dan kunnen we een gezonde land en tuinbouw houden. Werkgevers doen al ontzettend hun best, zoals het certificeren via het Agrarisch Keurmerk Flexwonen.
Kees van Rooij, Burgemeester Meierijstad (in zijn gemeente werken zo’n 8000 arbeidsmigranten) stelde de vraag, jaagt het aanjaagteam van Roemer nu op aan of op de kast? Volgens Wim van den Boomen van LTO is het nu vooral zo dat zo’n 5% niet in het ritme loopt van de 95% die wel in het ritme loopt. De rotte appel moet uit de mand worden gehaald. Simons: Het Aanjaagteam gaat heel snel en we worden nu net voor de oogst ineens geconfronteerd met allerlei extra regels. Zoals minder mensen in de auto en in de slaapvertrekken. “Gelukkig heeft Rutte gister een beetje de kou uit de lucht gehaald met de versoepelingen. Het is belangrijk dat we onze leden goed op de hoogte houden, de veranderingen gaan zo snel.”

Communiceren
“Communiceer met je buren over wanneer je arbeidsmigranten op je erf hebt, houd onderling contact”, aldus Simons. Hij is voor huisvesting op je eigen erf, iets dat in de fruitsector vooral ook veel gebeurt en er meestal ook goed contact is met de buurt. “Beter dan dat er in het dorp goedkope huizen worden opgekocht en vol worden gezet met arbeidsmigranten.”
Communicatie richting je gemeente is volgens de gasten minstens net zo belangrijk, vooral nu er vanwege het coronavirus extra huisvesting nodig is. Van Rooij: “Ga in gesprek met je gemeente. Als je een goed verhaal hebt dan zijn er best mogelijkheden. Illegaal bijplaatsen en dan zeggen dat het moest vanwege corona is niet de oplossing. Je eigen imago van je bedrijf is gewoon heel belangrijk, een stukje dat ook echt hoort bij de moderne ondernemer.”

Inschrijven gemeente
Voor een beter overzicht wie hier woont en werkt pleit Van Rooij erover dat iedereen zich gewoon inschrijft. Per gemeente zijn hier nu verschillende richtlijnen voor, ook als het gaat om uitschrijven van werknemers. Vaak is daar weinig zicht op. “Vanuit veiligheidsaspect is het belangrijk te weten wie er staan ingeschreven.”
Dit onderwerp is in de Taskforce ook aan de orde geweest en wordt verder bekeken gaf Peter Loef, Beleidspecialist Glastuinbouw Nederland aan.

Agrarisch Keurmerk Flexwonen
Van den Boomen van LTO: “er ligt een Procotol voor de Land en Tuinbouw, daar moet aan gewerkt blijven worden. Dit niet alleen aan corona linken maar het onder de categorie Pandemie scharen.”
De partijen willen graag verder inzetten op het Keurmerk. “Ondernemers met het keurmerk laten goed zien, en ook Roemer heeft die voorbeelden gezien, dat de huisvesting goed voor elkaar zijn.” Het imago moet ook voor de langer termijn goed zijn benadrukken de 4 partijen. Voor de economie zeer belangrijke werknemers.

Loef: Een ondernemer investeert veel in dit keurmerk. Er zou wat hem betreft wat meer waardering voor de ondernemers terug kunnen komen. Zoals in de vergunningverlening of controles.

Simons: “Als je de huisvesting al goed op orde hebt dan is het verkrijgen van het Keurmerk vooral een kwestie van vastleggen van hetgeen wat je doet en hoeft dit geen grote financiële investering te zijn.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 juni 2020 - 17:05