Organisatiestructuur

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is een vereniging. Waarbij het hoofdbestuur het belangrijkste Orgaan is. Het hoofdbestuur bestaat uit de Voorzitter en Kringen en productgroepen. Enkele kringen werken met afdelingen /regio’s.

De structuur van de organisatie waarborgt een goed contact tussen leden en bestuurders. Ieder lid kan daarin zo actief zijn en zoveel inbreng hebben als hij of zij zelf wil. NFO leden (fruittelers) hebben  stemrecht binnen de organisatie.

Kringen ,afdelingen/regio’s en productgroepen organiseren  zelfstandig studiebijeenkomsten, snoeidemonstraties, voorlichtingsbijeenkomsten, open dagen en excursies voor de leden.