Wat houdt het lidmaatschap van de NFO in.

Wat doet de NFO voor u en wat ontvangt u van de NFO bij een lidmaatschap.

• De NFO behartigt de belangen van de Nederlandse fruittelers door te lobbyen en in gesprek te zijn met Europese, landelijke en regionale overheden.

Belangrijke speerpunten zijn: gewasbescherming (milieu); sociaal economisch (arbeid); marktgerelateerde onderwerpen (geen afzet) zoals productzaken, marktinformatie, promotie (onder meer Elstar- en Conferencecampagne) en kennis en innovatie.

Actuele situaties en vraagstukken vanuit de sector worden zowel landelijk als regionaal opgepakt.

• De NFO richt zich op zaken die voor een moderne ondernemer van belang zijn. Zij en haar beleidsmedewerkers staan u graag te woord. Leden kunnen bij hen terecht met vragen, opmerkingen en suggesties.

• De NFO maakt zich sterk in de fruitsector door de nauwe samenwerking met LTO Nederland, collega-brancheorganisaties zoals DPA, GroentenFruit Huis en afzetorganisaties in de fruitsector.

• Tweewekelijks ontvangen fruittelers van de NFO het vakblad Fruitteelt. Ook ontvangen zij elke week de op de dinsdag en donderdag de digitale nieuwsbrief , markt- en prijsberichten op de woensdag en een extra peren-bericht op de vrijdag (als deze er is) en een inlogcode voor de website voor extra achtergrondinformatie.

• Fruittelers en hun werknemers hebben toegang tot vaktechnische bijeenkomsten en excursies die door NFO afdelingen en kringen worden gehouden.

• Fruittelers krijgen korting op diverse cursussen en snoeibijeenkomsten.

• Door de samenwerking met LTO Noord, ZLTO en LLTB zijn er ook voordelen voor de NFO-leden. (zie pagina Ledenvoordeel)

Fruittelers betalen de NFO voor haar belangenbehartiging in de vorm van een vast bedrag per jaar plus een heffing per hectare (varieert per fruitsoort).

Bij problemen of vragen kunt u altijd voor informatie of advies contact met ons opnemen 079-3681300

Niet-fruittelers kunnen lid worden van het vakblad.

Jansen Pmp