Voordelen NFO

Wat zijn uw voordelen van het lidmaatschap van de NFO

• De NFO behartigt de belangen van de Nederlandse fruittelers door te lobbyen en in gesprek te zijn met Europese, landelijke en regionale overheden.

Belangrijke speerpunten zijn: gewasbescherming (milieu); sociaal economisch (arbeid); marktgerelateerde onderwerpen (geen afzet) zoals productzaken, marktinformatie, promotie (onder meer Elstar- en Conferencecampagne) en kennis en innovatie.

Actuele situaties en vraagstukken vanuit de sector worden zowel landelijk als regionaal opgepakt.

• De NFO richt zich op zaken die voor een moderne ondernemer van belang zijn. Zij en haar beleidsmedewerkers staan u graag te woord. Leden kunnen bij hen terecht met vragen, opmerkingen en suggesties.

• De NFO maakt zich sterk in de fruitsector door de nauwe samenwerking met LTO Nederland, collega-brancheorganisaties zoals DPA, GroentenFruit Huis en afzetorganisaties in de fruitsector.

• Tweewekelijks ontvangen fruittelers van de NFO het vakblad Fruitteelt. Ook ontvangen zij elke week de digitale nieuwsbrief (2 nieuwsbrieven in de even weken; 1 nieuwsbrief in de oneven week), markt- en prijsberichten en een inlogcode voor de website voor extra achtergrondinformatie.

• Fruittelers en hun werknemers hebben toegang tot vaktechnische bijeenkomsten en excursies die door NFO afdelingen en kringen worden gehouden.

• Fruittelers krijgen korting op diverse cursussen en snoeibijeenkomsten.

• Door de samenwerking met LTO Noord, ZLTO en LLTB zijn er ook voordelen voor de NFO-leden. (zie pagina Ledenvoordeel)

Fruittelers betalen de NFO voor haar belangenbehartiging in de vorm van een vast bedrag per jaar plus een heffing per hectare (varieert per fruitsoort).

Niet-fruittelers kunnen lid worden van het vakblad.