Bijeenkomst rondom bemesting/fertigatie en gewasbescherming met Van Iperen. Proef bezichtigen in peren en een nabij gelegen perceel appels bekijken.  Tevens wordt de ALV van de afdeling gehouden.