Het KCB organiseert op donderdag 3 oktober een Landelijke Hardfruitdag. Deze afstemmingsbijeenkomst is bedoeld voor keurmeesters en kwaliteitsmedewerkers. Ook telers zijn welkom. Het doel van de afstemming is om aan te geven hoe de kwaliteit binnen de kwaliteitsklassen beoordeeld moet worden.
Tijdens de bijeenkomst wordt kort teruggeblikt op het afgelopen seizoen en aandacht besteed aan de te verwachten problemen voor het komende seizoen. Dit wordt op praktische en interactieve wijze gedemonstreerd aan de hand van monsters van appelen en peren.
Deze middag is een goede gelegenheid om met vakgenoten en medewerkers van het KCB over kwaliteit te discussiëren. U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.