NFO-Kring Zeeland Noord-Brabant organiseert op 3 december in Kapelle een informatiebijeenkomst over arbeid. Laat u bijpraten over de veranderingen op het gebied van arbeid, met onder meer de Wet arbeidsmarkt in balans die op 1 januari in werking treedt. Diana Eleveld van de Werkgeverslijn geeft een toelichting hierop. NFO-beleidsmedewerker Herman Bus gaat in op het onderwerp Huisvesting Seizoenarbeiders. Locatie: De Vroone, C.D. Vereekestraat 74 in Kapelle. Start: 20:00 uur.