Het bestuur van de LLTB Fruitteelt/NFO-kring Limburg nodigt haar leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering welke zal plaatsvinden op dinsdag 15 maart a.s.

Om 19.00 uur staat de koffie en vlaai voor u klaar in de Roosterhoeve, Hoekstraat 29, Roosteren.

Het huishoudelijk gedeelte van de ALV is van 19.15 uur tot 20.00 uur.

Aan de orde komt daarbij onder meer de kennismaking met de beoogd landelijk voorzitter Ron Mulder en zijn zienswijze op de fruitteelt alsmede het contributievoorstel van de NFO voor 2023. Verder staan de gebruikelijke punten op de agenda zoals de beslispunten voor de komende ALV van de NFO.

Vervolgens zijn er toelichtingen op:

– Faunaschade door Marc Niessen, projectleider LLTB

– Actualiteiten inzake DSG voor de fruitteelt door Guido Schriever, projectleider Arvalis

Aanmelden
Om een indicatie te hebben van het aantal personen vragen wij u vriendelijk u vooraf aan te melden.
Dit is mogelijk door vóór vrijdag 11 maart a.s. een mail te sturen naar kridderbeks@lltb.nl o.v.v. ‘ALV fruit’.