De Algemene Leden Vergadering van de NFO vindt dit jaar plaats op donderdag 12 november. Vanwege de coronapandemie is de in april geplande ALV uitgesteld naar het najaar. In verband met de recente maatregelen vindt de ALV online plaats. Het exacte tijdstip en de wijze van aanmelden worden binnenkort bekendgemaakt.

Te bespreken punten:

  • Notulen Algemene Vergadering 2019
  • Jaarverslag van de NFO over 2019
  • Bespreken financiĆ«n en vaststellen contributie 2021
  • Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
  • Benoeming en herbenoemingen NFO-hoofdbestuursleden en hun plaatsvervangers