Op dinsdag 26 februari vindt de ALV van NFO-kring Midden-Nederland plaats. Naast de huishoudelijke zaken zal een toelichting gegeven worden op en een besluit genomen over de nieuwe structuur van de kring Midden-Nederland. Daarna zal Jan Huitema, veehouder en lid van het Europese Parlement, een inleiding houden over de stand van zaken in de EU. Hij zal ingaan op de actuele thema’s die in Europa spelen. Vervolgens is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Inloop vanaf 19.00 uur, start van de vergadering om 19.30 uur.