Bespreking proeven over arbeidsbesparing door plantsysteem of mechanisatie, rassen met pluktijdstip net voor of na Conference en andere resultaten uit de proeven, door Willem Kalle.

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88994254537?pwd%3DWVBRSzVZSUZGamY4T0dsY0x4clBCdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw383Yj7Pgfx652OT2ifqfj7