Geannuleerd.

Het college heeft vanochtend besloten om de bijeenkomst vanmiddag over het beleid van de arbeidsmigranten niet door te laten gaan. Het college wil het communicatieproces anders inrichten, dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het college wil eerst met individuele ondernemers in gesprek over het beleid dat gaat komen. De verwachting is dat het individuele gesprek met de ondernemer leidt tot een goede uitwisseling van informatie en daarmee het proces versterkt. Over deze stap zult u binnenkort meer informatie ontvangen.

De gemeente Buren organiseert op dinsdag 7 november aanstaande een informatiebijeenkomst voor de fruittelers uit deze gemeente over het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten.

Het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten van de gemeente komt in de afrondende fase. Dat betekent dat het beleidskader ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna zal het beleidskader ter besluitvorming worden aangeboden aan de  gemeenteraad.

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt toegelicht wat de belangrijkste veranderingen zullen gaan worden voor de fruittelers die arbeidsmigranten huisvesten of willen gaan huisvesten. Ook wordt toegelicht aan welke normen de verhuurder (huisvesters) zich zal moeten gaan houden. Er zal een verhuurdersvergunning ingevoerd gaan worden. Daarnaast komen nog andere belangrijke zaken aan bod. Graag nodigen wij u uit om deze informatiebijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Buren, De Wetering 1, 4021 VZ in Maurik. De aanvang is om 15.30 uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 17.30 uur.