De activiteiten commissie NH organiseert woensdag 21 februari een Gewasbeschermingsavond in de Schalm in Westwoud.
Sprekers zijn  Richard Prijs en Jan van Dillen van Wesemael.
Aanvang 19.30.

De avond telt niet voor de licentieverlening.