Bijeenkomst rond de bloei over actualiteiten gewasbescherming o.l.v. Ad Zuidweg (CZAV) en Joris Wisse (CAF).
Aanmelden op: www.kennisbijeenkomsten.nl ongeacht of u wel of niet meedoet met licentieverlenging.