Delphy en Pcfruit organiseren in samenwerking met de Fruitacademie de cursus biologische fruitteelt. De cursus gaat op 19 januari 2022 van start en bestaat uit twee lesmomenten en twee excursies. Tijdens de cursus is er aandacht voor onder andere bemesting, gewasbescherming, teelttechnische zaken en de economische kant van biologische fruitteelt.
De cursus richt zich vooral op grootfruit en is bedoeld voor ondernemers in de fruitteelt, aspirant fruittelers, bedrijfsopvolgers en werknemers van fruitteeltbedrijven die interesse hebben in, of willen starten met de biologische fruitteelt. Gerjan Brouwer (Delphy) en Renske Petré (Pcfruit) verzorgen de cursus. De kosten zijn € 775 ex. btw. Kijk voor meer informatie en aanmelden op delphy.nl.