Een webinar vanuit project DUIT

Door Marcel Wenneker (WUR) en René Bal (Delphy)

Tijdens het webinar spuitdepositie gaan we in op de stand van zaken omtrent driftreducerende maatregelen en de wijze waarop dat beoordeeld wordt. Daarnaast is in 2021 ervaring opgedaan met de PWM techniek in project DUIT. Wat zijn de eerste ervaringen in de fruitteelt? En waar moet rekening mee gehouden worden qua depositie wanneer je volume en druppelgrootte gaat wijzigen?

Voor meer info en aanmelden zie: https://duit-nu.nl/event/webinar-spuitdepositie-wat-gaat-er-goed-en-fout/