De excursie is in samenwerking met  ZeelandTrac, KIF (partners van Iperen, Delphy en Meeuwse  handelsonderneming) en NFO:

– KIF, Van Iperen zal aandacht schenken aan actuele zaken rond o.a. monitoring van natuurlijke plaagbestrijding.

– ZeelandTrac zal o.a. aandacht schenken aan vormen van nachtvorstbestrijding en innovaties rond maaimachines.

– KIF, Delphy zal de tweejarige bomen in de plantsystemen proef tonen. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan optimalisatie watergift