Uitnodiging ALV en themabijeenkomst Fruitteelt Limburg

Dinsdag 18 augustus 2020

Het bestuur van LLTB sectorgroep / NFO kring Limburg nodigt haar leden graag uit voor haar uitgestelde Algemene Ledenvergadering en de themabijeenkomst welke nu zal plaatsvinden op dinsdag 18 augustus a.s. in de Roosterhoeve te Roosteren. Inloop en ontvangst vanaf 19.30 uur.

 

Het huishoudelijk gedeelte van de ALV is van 19.45 tot 20.30 uur.

In de sectorgroep / het kringbestuur vindt er een bestuurswisseling plaats. Susanne Görtz treedt tussentijds af vanwege haar benoeming tot hoofdbestuurslid LLTB. Momenteel wordt gezocht naar een kandidaat welke bereid is om deze functie als bestuurslid voor kring / sectorgroep Limburg in te vullen. Mocht u zich kandidaat willen stellen kunt u zich melden bij kvanweelden@lltb.nl of M 06-53187753.

Naast deze bestuurswisseling zal er ook over de vergoeding voor de kring / sectorgroepbestuurders besloten worden en over een eventuele samenvoeging van de werkgroepen en de inrichting van de financiën. Verder staan de gebruikelijke punten op de agenda zoals de beslispunten voor de komende ALV van NFO.

 

De themabijeenkomst begint om 20.30 uur en gaat over de actuele stand van zaken aangaande arbeid, contracten, ziekte en huisvesting. Martijn Donker van de NFO zal op deze avond een presentatie geven en uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. 

 

In verband met de verdere organisatie en de richtlijnen i.v.m. Coronamaatregelen is aanmelden voor donderdag 13 augustus a.s. verplicht, dit is mogelijk door een mail te sturen naar kridderbeks@lltb.nl