Op dinsdag 5 juni vindt op Innovatie en Demo Centrum Randwijk een innovatiemarkt over precisiefruitteelt plaats. De partners van IDC Randwijk (NFO, Fruitconsult, CAF en WUR) en de deelnemende bedrijven aan Fruit 4.0 laten u zien hoe je telers praktisch aan de slag kunnen met precisietechnologie met als doel efficiënter te werken en minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het programma duurt van 13.00 tot 17.00 uur.