Waar controleert de Arbeidsinspectie op en hoe kunnen boetes worden voorkomen?
Op 22 en 29 april 2021 houdt de NFO een informatieavond over de naleving van de regels omtrent de arbeidstijdenwet en arbeidsveiligheid. Zaken waar de arbeidsinspectie veel op controleert.
De NFO heeft twee vertegenwoordigers van de Inspectie SZW bereid gevonden om te vertellen waar zij bij controles specifiek naar kijken. Tijdens de informatieavonden proberen we tips te geven hoe je praktisch aan de wettelijke normen – op arbeidsveiligheid en naleving arbeidstijdenwet – kunt voldoen. Daarmee bevorderen we goede naleving én voorkomen we boetes bij overtreding.

De avonden vinden online plaats via Zoom. Aanmelden kan via onderstaand formulier (of klik op Lees verder). Na aanmelding krijgt u een link voor deelname toegestuurd.
Let op: het aanvangstijd stip van de avond is verzet naar 19.30 uur! De avond duurt tot 21.00 uur.

We gaan eerst in op het wettelijk kader en daarna op de vraag: hoe kun je het nu zo praktisch mogelijk doen en inrichten. Daarna is er natuurlijk plaats voor vragen.

De NFO bespreekt op een andere ‘tafel’ de wijze waarop er door de inspectie wordt gecontroleerd. Signalen hierover kunnen leden, buiten de avond om, bij de NFO neerleggen.