We gaan starten met een presentatie van enkele innovaties en ontwikkelingen op het gebied van de 1-rijen en 3-rijen VariMAS Spuittechnologie en de Pluk-O-Trak oogstsystemen, waarbij sensoren, GPS en besparing in dieselverbruik, spuitmiddelenverbruik – Precision Farming alsmede efficiency, effectiviteit en opbrengstverhoging met betere kwaliteit van producten als speerpunt naar voren komen. Wij zullen deze middag tevens onze nieuwe besturing en innovatieve technologieën omtrent de oogstsystemen m.b.t. de Pluk-O-Trak presenteren.

Vooral de spuittechnologie, waarbij met de VariMAS regeling bij 5 bar, 300 tpm en 200 ltr/ha wordt gereden (ca. 7,5 km/h) in het Limburgse heuvellandschap, met een GPS meettechnologie en op 2 cm nauwkeurig wordt gestuurd met het op de tractor gemonteerde systeem, maakt deze toepassing zeer interessant.

Veel data wordt via Agro-Manager en het Topcon systeem op de tractor geborgd en deels via een bovenliggend managementprogramma (remote of in de Cloud) opgeslagen.

Daarna zal ook een rondleiding en bezichtiging van demo-units in de boomgaard op het fruitteeltbedrijf van de familie Huids plaatsvinden.

Programma:

14.00 – 14.15h  Ontvangst en koffie

14.15 – 14.30h  Munckhof 2.0

Speerpunt: innovatie en Precision Farming van maart tot november

Ontwikkelingen in de fruitteelt: M – Fruit Management voor monitoring, analyse en sturing

14.45 – 15.00h VariMAS spuittechnologie

-Meer output met minder input; meer efficiency en effectiviteit.

-Nauwkeuriger spuiten met minder middel en dieselverbruik door toepassing van nieuwe technologie

-VariMAS spuit-systemen in de praktijk: meer voordeel door efficiënt toepassen enkelrij en 3-rijen spuit (99% driftreductie bij laag energieverbruik)

15.00 – 15.10h Pluk-O-Trak oogstsystemen met lege-/volle kisten handling

-Meer opbrengst en betere kwaliteit van fruit door optimalisatie van plukcapaciteit

-Betere logistiek in de boomgaard

-Sensoren en meting voor bepaling kosten en oogstresultaat

15.10 – 15.20h Boom- en vruchtgroei analyse van aanplant tot oogst

Kennisopbouw van bodemanalyse (datakaarten) vanaf spuitperiode tot opbrengstmeting na de oogst

15.20 – 15.45h Demo Run met VariMAS 3-rijen Spuitsysteem

Graag van tevoren aanmelden via een mail aan : kvanweelden@lltb.nl