Op dinsdag 7 juli 2020 is er een NFO ledenbijeenkomst op de Proeftuin Randwijk. Het gaat om RESULTATEN PRAKTIJK ONDERZOEK van drie grote projecten waarvan de NFO initiatiefnemer is. Deze zijn:
– Ketenaanpak Vruchtboomkanker
– Beheersing van zwartvruchtrot en bewaarrot
– Spuittechnieken in de fruitteelt

Centraal staat hetgeen voor u bruikbaar is op uw bedrijf. Laat u direct vanuit het onderzoek informeren en neem kennis over de mogelijkheden om de resultaten op uw bedrijf toe te passen.

Deze bijeenkomst wordt exclusief voor NFO ha-leden georganiseerd. Om te kunnen aanmelden heeft u een persoonlijke email ontvangen welke is gekoppeld aan uw lidmaatschapsnummer.

In verband met het coronavirus is de Proeftuin Randwijk dit jaar niet in de gelegenheid om grootschalige bijeenkomst zoals de jaarlijkse open dag te organiseren. Omdat op de proeftuin de meeste dingen gewoon doorgaan is er besloten u een alternatief zomerprogramma aan te bieden. Waarvan ook deze bijeenkomst onderdeel uitmaakt. Daarnaast worden een aantal filmpjes gedeeld en verschijnt er eind juli een speciale editie van het vakblad Fruitteelt over Proeftuin Randwijk. Als u sponsor of supporter bent ontvangt alle informatie rechtstreeks van de proeftuin.

Programma 7 juli 2020

Ketenaanpak Vruchtboomkanker (spreker: Dalphy Harteveld – WUR)
Om gericht te werken aan het beheersen van vruchtboomkanker heeft de NFO samen met verschillende schakels in de vruchtboomketen dit project gestart. Belangrijke vraag is; waar in de keten van moerbed tot in uw boomgaard zijn de belangrijkste infecties en welke omstandigheden zijn hierbij belangrijk. Zo is er aandacht voor bewaaromstandigheden van plantmateriaal en het voorkómen van infectie op wonden in de opkweek en teeltfase. Een belangrijk deelproject is de vraag wat zijn waardplanten (bomensoorten) als bronnen voor infectie.

Beheersing van zwartvruchtrot en bewaarrot (spreker: Marcel Wenneker – WUR)
Zwartvruchtrot en bewaarrot geven veel schade als gevolg directe uitval in de boomgaard en tijdens de bewaring. Het verloop van zwartvruchtrot is grillig en voldoende kennis over infectie en preventiemogelijkheden in de boomgaard is nodig. Ook over de belangrijkste bewaarrotveroorzakers is kennis noodzakelijk. In dit onderzoeksproject is gewerkt aan vraagstukken waar overleven de verschillende vruchtrotveroorzakers in de boomgaard en wanneer infecteren deze rotveroorzakers het fruit. De recente inzichten worden op deze middag toegelicht.

Spuittechnieken in de fruitteelt (spreker: Jan van de Zande – WUR)
Uit het PPS-project Innovatieve Efficiënte Toedieningstechnieken bleek dat bij een lagere luchtondersteuning (lagere ventilatorcapaciteit) van de boomgaardspuiten en grove druppels de hoeveelheid spuitvloeistof op het gewas toenam en de spuitdrift afneemt. Het resultaat is dat voor de telers meer mogelijkheden beschikbaar zijn gekomen om de spuitdrift met meer dan >95% te reduceren en meer zekerheid dat met deze spuittechnieken een effectieve gewasbescherming mogelijk is. Ga met de onderzoeker in gesprek over hoe u dit resultaat kan benutten op uw bedrijf en geef u visie op het vervolgtraject. 

CORONA MAATREGELEN:
Om de bijeenkomst coronaproef, met maximaal 30 deelnemers, voor u te organiseren is aanmelden vooraf noodzakelijk (om te kunnen aanmelden heeft u een persoonlijke email ontvangen welke is gekoppeld aan uw lidmaatschapsnummer). Bent u, na aanmelding, toch verhinderd geef dit dan direct even door. Hierdoor maakt u iemand anders blij die op de wachtlijst staat. Houd er rekening mee dat bij spontaan bezoek de toegang helaas geweigerd wordt.