Onderwerp: taakkaarten maken

Dit onderwerp wordt toegelicht voor Akkerweb en Agromanager.
Tevens zal Bert Rijk van Aurea Imaging uitleggen hoe zij te werk gaan.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met innovatiemakelaar Patricia Hoogervorst.