NFO organiseert samen met WUR een Kenniswebinar om de fruittelers bij te praten over de laatste ontwikkelingen en resultaten vanuit het onderzoek over Appelbloesemkever, Perenschurft en Zwartvruchtrot. Presentaties zullen worden gegeven door Herman Helsen, Marcel Wenneker en Kiki Kots.

Deze kennisbijeenkomst vindt ONLINE plaats van 19:30uur tot 20:30 uur.

Perenschurft
Het perenschurftonderzoek richt zich onder andere op het opzetten van veldproeven met perenschurft. Deze proeven geven ons niet alleen een beeld van de schurftgevoeligheid van tak, blad en vrucht tijdens het seizoen, maar ze bieden ook de mogelijkheid om verschillende perenrassen te testen op gevoeligheid voor schurft. De eerste resultaten laten zien dat blad en vruchten van ‘Conference’ langer gevoelig blijven dan gedacht en we konden de ontwikkeling van takschurft in het veld volgen.

Zwartvruchtrot
De beheersing van zwartvruchtrot blijkt op sommige perenpercelen een zeer problematisch. In een nieuw opgestart PPS-onderzoek wordt verder gezocht naar aanknopingspunten en oplossingen om zwartvruchtrot te bestrijden. Tijdens de webinar worden de resultaten van infectieproeven gedurende het groeiseizoen van de peren, en het effect van Stemphylium-stammen van verschillende waardplanten op infectie bij peren toegelicht.

Beheersing van appelbloesemkever en perenknopkever
De bestrijding van appelbloesemkevers en perenknopkevers stelt fruittelers steeds vaker voor problemen. De beschikbaarheid van effectieve bestrijdingsmiddelen is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. In het project Systeemaanpak duurzame teelt voor de Fruitteelt van Morgen onderzoeken we de mogelijkheden om de kevers weg te vangen of op andere manieren de plaagdruk in de boomgaard te verminderen. Tijdens het webinar wordt de stand van zaken gepresenteerd.

Klik hier om deel te nemen aan de online bijeenkomst (dit is een directe link naar de bijeenkomst).

Mocht u problemen hebben met deelnemen aan de online bijeenkomst  neemt u dan contact op met tel. (06) 29 50 25 35.