De NFO-kringen Noord-Nederland en Midden-Nederland organiseren een informatieavond over Kentekenregistratie landbouwvoertuigen. Deze online bijeenkomst is toegankelijk voor alle NFO-leden.

Tijdens deze avond praat Anton van der Heijden (RDW) u bij over de kentekenregistratie-plicht voor landbouwvoertuigen. Van der Heijden is al 26 jaar werkzaam bij RDW. In zijn rol als relatiemanager, met als aandachtsgebied in de voertuig- en transportbranche, is hij van dichtbij betrokken bij de ontwikkelingen rond landbouwvoertuigen. Naast algemene zaken over dit onderwerp, zoals het wetsvoorstel dat per 1 januari 2021 is ingegaan, hoe voertuigen geregistreerd moeten worden, wat de uitzonderingen zijn en ook APK3, is er op deze avond specifiek aandacht voor de voertuigen die in de fruitteelt gebruikt worden. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om vragen te beantwoorden. We doen een beroep op u om eventuele vragen/casussen op voorhand (vóór 1 maart) aan ons kenbaar te maken, zodat Van der Heijden dit kan voorbereiden.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan Sabina Hervij (NFO) via shervij@nfofruit.nl, tevens kunt u dan de vragen meesturen. Na aanmelding krijgt u uiterlijk donderdagmiddag 4 maart een e-mail, met daarin de link om deel te nemen aan deze online informatieavond.