Bijeenkomst over gewasbescherming, mede naar aanleiding van het convenant ‘Schoon water Utrechtse Fruitteelt’. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden verzorgt een lezing over schoon water. Deze bijeenkomst telt mee voor het verlengen van uw spuitlicentie Veiligheid en Techniek; neem daarom s.v.p. uw licentiepas mee. De kosten van de bijeenkomst bedragen voor NFO-leden € 30,- (incl. 21% btw). Vooraf inschrijven is noodzakelijk; gebruik s.v.p. het formulier op nfofruit.nl. Voor een maaltijd wordt gezorgd.

Inloop vanaf 15.30 uur.