Bijeenkomst emissie en spuittechniek met medewerking van Waterschap Rivierenland, Marcel Wenneker (Wageningen Plant Research) en J. Ooijman (NVWA).