Middag/avondexcursie in Noord-Holland ‘Gluren bij de buren’. Bezoek aan drie bedrijven o.l.v. Siep Fenema. Incl. avondeten. Uitgenodigd zijn de leden van alle voormalige NFO-afdelingen die binnen de nieuwe regio Utrecht vallen. Overige informatie over de excursie volgt per mail. Graag opgeven bij Gert van Os (06) 17 88 02 43 of G.van.Os9@kpnplanet.nl.