Op donderdag 30 januari organiseert de NFO Kring Midden Nederland, regio Zuidwest-Gelderland (voorheen West-Betuwe Bommelerwaard) een telersbijeenkomst waarop uitleg gegeven wordt over het watersysteem van waterschap Rivierenland. Peilbeheerders Saskia Dubbeldam en Jef Willems praten u bij over waar het oppervlaktewater vandaan komt en wat dit betekent bij nachtvorst of extreme hitte en droogte.
Aansluitend zal Gerard van de Anker u meenemen in de actualiteiten die spelen binnen NFO.
Graag tot ziens!