Noord-Hollandse Fruitteeltdag. Vanaf 9.30 uur ontvangst met koffie bij Hoek Logistic Services, Driebanweg 2 in Hem. Om 10.30 uur vertrek naar Peter Jong, De Hout 61 in Hem. Hier worden enkele spuitmachines gedemonstreerd, gevolgd door de rondleiding door de boomgaard. Om 13.00 uur opent de informatiemarkt bij Hoek Logistic Services. De dag wordt om 18.30 uur afgesloten. Zie ook pagina 16 in Fruitteelt 11.