Bijeenkomst over techniek in de fruitteelt, met medewerking van specialisten m.m.v. diverse specialisten van Alliance. Onder andere over ontwikkelingen spuittechniek, voorkomen erfemissie, Induma spuitmachines en onkruidbestrijder. Deze bijeenkomst telt mee voor verlenging van uw spuitlicentie (onderdeel veiligheid en techniek); neem uw spuitlicentie mee. Graag voor 27 februari aanmelden via alliancegroep.nl.