Bijeenkomst op biologisch bedrijf Ter Linde. Met aandacht voor mechanische onkruidbestrijding en demonstratie van een schoffelmachine.