ALV, gevolgd door uitleg van GPS-systemen in de fruitteelt en nieuw digitaal watermanagementsysteem door M. Slootweg (Vervaet van Weele B.V).